1

Сдружение "Посока Благополучие" - Обучения и подкрепа за работа с лица с интелектуални затруднения

Сдружение „ПОСОКА БЛАГОПОЛУЧИЕ“ е българско – белгийска организация с нестопанска цел, чиято задача е да подпомага специалисти, студенти, семейства и други, ангажирани с подкрепа на деца и юноши с интелектуални затруднения, проблемно поведение, множествени увреждания.