1

Лечение на наркомания и други зависимости - център Жива

“ЖИВА – насока в живота“ е терапевтичен рехабилитационен център за лечение на зависимости. Ние прилагаме вече утвърдения европейски модел, който използва различни психологически направления в лечението на зависимостите. Change & Grow се основава на взаимопомощта и е предназначен за всички, които искат да се учат и живеят в решението на собствените си проблеми, използвайки петте основни принципа: Истина Приемане Благодарност Любов Отговорност