2

Рисковете от уеб камерите - Medium

Уеб камерата може да ви позволи да поддържате връзка с приятелите и семейството си, но също представлява риск за хората, защото може да ви шпионират през тях. Тъй като повечето лаптопи днес са с вградена уеб камера, от решаващо значение е да разберете рисковете за личният ни живот. Всяко наше действие може да бъде наблюдавано.