2

Ремонт дюзи

Работата на дюзите оказва влияние на стартирането на двигателя, на неговата динамика и икономичност, както и на токсичността на отработените газове. Условно дюзите се разделят на механични и Common Rail дюзи.