1

Рециклиране на дюзи

В случай на повреда на дизеловата дюза собственикът на автомобила има няколко варианта за отстраняване на проблема: ремонтиране на дюзата, замяната и с нова оригинална част или рециклиране на дюзата.