1

Инсталация и преинсталация на Windows

Инсталация и преинсталация на Windows и др. на лаптопи, компютри и мобилни устройства. Подръжка на всички операционни системи. Преинсталация на Windows - Microinvest