2

Често срещани модели употребявани видеокарти за PC

Видео картата по своята същност представлява компонента, който показва изображения на екрана на компютъра. Чрез нея основно се извършва обработка на графични изображения. Много често в днешни дни компютри работят с голямо количество графични данни. Обособяването на именно такава видео карта втора употреба за по-ефективна обработка повишава производителността и качеството на изобразяваната картина едновременно.