1

Самостоятелни упражнения за подобряване на разговорния английски

Повтарянето на видео- или аудио-материал на английски е доказано добър метод за запаметяване на интонационните особености на езика, както и запомняне на правилните ударения върху думите. В английския нерядко в зависимост от това къде пада ударението, думата придобива едно или друго значение. Да вземем например думата “address”. Ако поставим ударението върху “a” на първата сричка – [a’dres], тогава думата има значение на „адрес“.