1

Провеждане на курсове по метода ThetaHealing®

Курсовете по метода ThetaHealing® са за всеки, които желае да се запознае, за да започне или продължи процеса на своето личностно израстване и трансформация.Курсът е международно сертифициран и Ви дава възможност да практикувате ThetaHealing® в цял свят, съобразявайки се с териториалното законодателство на страната, в която го практикувате. За всеки един курс ще получите помагало и ръководство на български език, сертификат от ТhetaHealing Istitute of Knowlege®.