2

Почистване с хомеопатични препарати: Възможно ли е?

Баланса между отстраняването на замърсяванията и опасните бактерии, но и запазване на благоприятните бактерии, е ключа към чистия дом и по-доброто здраве на цялото семейство.