1

Не се „препъвате“ там където обикновеното онлайн обучение фалира

Самостоятелното онлайн обучение изисква много добра самодисциплина. Това означава, че предварително сте си поставили определени цели: брой минути самообучение на ден, брой думи за даден период от време и т.н. Когато дойде време да изпълните тези цели обаче, става ясно, че трябва да оправяте сметки с умората, с други по-интересни занимания, с избора между любимия сериал и самостоятелните уроци по чужд език.