1

Мислете на английски

Изключително полезно упражнение е мисленето на английски. Започнете с нещо простичко, например преди да заспите или докато сте в трамвая разкажете си наум на разговорен английски как е преминал работния ден, направете си план за утрешните ангажименти, измислете си ситуация, в която трябва да убедите някого в нещо.