1

Логопедични кабинети Бърборино - Кога се нуждаем от логопед

Едни от най-често срещаните разтройства в детска възраст са езико-говорните нарушения, които много силно се отразяват върху комуникативните способности, което също допринася до появата на проблеми с образованието. Диагностицирането на проблема в ранен етап е много важно, затова Логопедични Кабиенти Бърборино предоставят списък със симптоми, които трябва да знаете, за да може да се вземат мерки възможно най-рано ако ги забележите във вашето дете.