2

Как можем да подобрим образованието? С помощ от СОПФ и Орлин Алексиев - Obiyavi.BIZ

Доброто образование е основата върху която се гради едно съвременно общество. По-доброто образование на една общност води до по-високо качество на труда, което от своя страна би привлякло повече инвестиции, били те вътрешни или външни.