1

Горещите новини излизат първо на английски – да не чакаме преводи

Не е задължително да имаме международни контакти, за да ползваме английски език в работата си. Понякога той може да ни е полезен дори само за достъп до информация или превод, който можем да си направим сами, ако нивото ни на владеене е достатъчно добро.