1

За 2019 здравеопазването е приоритет за финансиране от СОПФ - Орлин Алексиев

Орлин Алексиев е общински съветникот Политическа Партия ГЕРБ. Той е и председател на Съвета за управление на Специализирания общинси приватизационен фонд. Фондът е създаден приз 1994-а година и представлядва специализирана агенция, която има за цел да преразпредели средствата, усвоени след продажба на общинска собственост.