1

Разговор с Поли Карастоянова

Новият председател на парламентарната комисия по култура и медии Поли Карастоянова заяви, че приема поста с чувство за отговорност.