1

Пред какви предизвикателства застава един учител, преподаващ английски за деца?

Децата в предучилищна възраст боравят с много малък запас от думи, нужни са алтернативни методи за да бъде предизвикан интересът им към един чужд за тях език. Тяхната памет е кратка, на ден успяват да заучат не повече от три нови думи. Необходимо е много търпение, повторение и игрови моменти, когато изучават английски като втори език.