2

Отчет за състоянието на бюджета на СОПФ за 2019 г. от Орлин Алексиев

Специализирания общински приватизационен фонд (СОПФ) е сформиран с решение на Столичния общински съвет през 1994-а година. По данни на председателя на Съвета на управление Орлин Алексиев, за 2019-а г. фонда е разпределил общо 10 850 949 лева в различни направления.