2

Орлин Алексиев за инфраструктурата на образованието

Eдно от основните неща, върху които се градят съвременните общества e качественото образование. Колкото по-добро е образованието на дадена общност, толкова по-качествен е трудът ѝ. Това от своя страна дава предпоставки за привличане на чуждестранни инвеститори, за които е важно да могат да намерят достатъчно квалифицирани и способни кадри за работа.