2

Накратко за Орлин Алексиев

Една от най-отговорните длъжности, които заема Орлин Алексиев, е председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУ СОПФ). Фондът е създаден през 1994-а година и основната му функция е да разпределя средствата от приватизация на общинско имущество. Изрично е упоменато, че средствата от Фонда трябва да бъдат използвани за проекти и инвестиции, които допринасящи подобряването на облика на град София и за създаване на градска среда, предоставяща спокойни условия за живот.