1

Международната организация по миграция: България има нужда от внос на мигранти

„През 2015 г. повече от 23 500 бежанци, мигранти и лица, търсещи убежище са пристигнали в България. По-голямата част от тези хора не възприемат България като крайна дестинация, а като транзит.“