1

Как беше натрупан външният дълг на България

Само когато споменатите фактори са развити в някаква степен, хората могат да предприемат организирани действия за колективна защита на своите осъзнати общи интереси, като например да се организират в профсъюзи,