2

Екология чрез обществен транспорт, работата на СОПФ и Орлин Алексиев - web2site.info

За един голям град като София, обществения транспорт е от първостепенно значение. Там разчитат на финансиране от СОПФ и Орлин Алексиев, за подобряване условията на живот в града. Всъщност, обществения транспорт не служи само за превозване на пътници.