2

Орлин Алексиев за развитието на транспортната система

Придвижването на хората в рамките на големите градове, се превръща в голямо предизвикателство. Столична община изпълнява стратегията си за подобряване и развитие на транспортна система…
2

Сигурност чрез видеонаблюдение - Орлин Алексиев

Изграждането на система за видеонаблюдение в град София, е важна част от сигурността на града. То е финансирано със средства от Специализирания общински приватизационен фонд…
2

Орлин Алексиев за инфраструктурата на образованието

Eдно от основните неща, върху които се градят съвременните общества e качественото образование. Колкото по-добро е образованието на дадена общност, толкова по-качествен е трудът ѝ.…
1

За 2019 здравеопазването е приоритет за финансиране от СОПФ - Орлин Алексиев

Орлин Алексиев е общински съветникот Политическа Партия ГЕРБ. Той е и председател на Съвета за управление на Специализирания общинси приватизационен фонд. Фондът е създаден приз…
2

Накратко за Орлин Алексиев

Една от най-отговорните длъжности, които заема Орлин Алексиев, е председател на Съвета за управление на Специализирания общински приватизационен фонд (СУ СОПФ). Фондът е създаден през…
2

Орлин Алексиев - инвестициите в електронното управление

Навсякъде по света административните услуги са синоним на бавни и бюрократични процедури, отнемащи от времето на използващите ги. Все повече държави, в стремежа си да…
2

Силата на духа – Орлин Алексиев, участието в управлението на София и рали Дакар

Винаги са ми били особено интересни хората и техните интереси. Особено когато има такива личности като Орлин Алексиев, които съчетават сериозни професии с много отговорности,…
1

Орлин Алексиев - Значението на културните обекти и поддържането им със средства от СОПФ

Орлин Алексиев завърши отчета си за помощта на СОПФ в обекти с културно-просветно предназначение с информацията, че през 2018-а година стартира - проект на Столична…
1

Бюджет 2019 г. на Столичната община до Дончо Барбалов и Орлин Алексиев

За поредна година, предвиденото финансиране за преференциалните карти на ЦГМ е на стойност 86 млн. лв. Считаме това за недалновидна бюджетна политика, която спира развитието…
1

"Бюджетът за 2018 г. е амбициозен, но изпълним", каза Орлин Алексиев, общински съветник от ГЕРБ

Столичният общински съвет провежда първото си заседание за 2018 г. В дневния ред влиза разглеждането на проектобюджета за тази година, програмата за чистотата на въздуха,…