1

Защо броят на алергиите расте?

Броят на веществата, които може да предизвикат алергия е неограничен, което съчетано със средата, в която живее модерният човек, с всяка изминала година увеличава процента на развиващите една или друга непоносимост.