1

Видеонаблюдението на помощ при възрастни и болни роднини

Технологичният напредък е способен да ни вдъхновява и изненадва на моменти. Когато осъзнаем, че всички тези устройства, могат да на си незаменими помощници, не ни остава нищо друго, освен да се възползваме от предоставените възможности. Днес различни камери за видеонаблюдение следят действията ни почти на всяка крачка. Докато преди се чувствахме притеснени, сега те са се превърнали в част от градския пейзаж.