1

Разнообразието е ключът към интересен живот

Има хора, които много трудно се приспособяват към промените, дори и когато са за добро. Но те са основното нещо, което ни тласка към развитие. Също така са неделима част от разнообразието на живота и неговата еволюция. Това важи с пълна сила не само в големи мащаби относно съществуването на видовете. Това е в пряка зависимост и към личното израстване и индивидуалното щастие.