1

От минало към бъдеще: Въздушно или водно охлаждане на автомобила

Дори и хората с намалена техническа грамотност са наясно, колко важна роля играят охлаждащите системи при автомобилите. Както всяка машина, и колата е в състояние да работи само в строго определени граници на температурата.