2

MicroCredit осигурява бързи кредити за всеки потребител

Бързи кредити са заеми на малки и средни суми пари, за които не са ви нужни поръчители. Имат изключително кратък период на одобрение и се осъществява по правила, определени от съответната небанкова финансова институция. За разлика от банките, небанковите финансови институции, каквато е MicroCredit, са с ограничени финансови правомощия.