1

Контейнери с фантазия - едно практично и икономично решение

Има фирми, които са се ангажирали с дейността и създават контейнери и модулни конструкции, за да осигурят лекота и икономична инвестиция при изграждането на преместваеми обекти. Други се внасят от чужбина, за да изпълняват повторно своята функция, но вече с различна цел.