2

Какво ни показват кървящите венци?

Аналогично на неписания закон действа правилото зъбите да бъдат измивани задължително всяка вечер и сутрин, а при възможност и след всяко основно хранене. Понякога обаче има притеснителни фактори, които забелязваме по време на миенето и това са кървящите венци. Повечето хора не обръщат внимание на това, защото смятат, че кървенето е причинено от четката или поради някаква друга причина.