2

Как да си проверим кредитната задлъжнялост? - МикроКредит

Винаги съществува опасността, някой да ви открадне личните данни и да изтегли кредит от ваше име. Централния кредитен регистър е създаден с цел да ни защити от това. Там фирмите и физическите лица могат да проверяват по всяко време кредитната си задлъжнялост до 5 години назад. Това е с цел да се води регистър на редовните платци, който да се ползва от институциите.