2

citric acid цена

Bio Nova Citric Acid е стимулатор на растежа, съдържащ 50% лимонена киселина монохидрат. Този елемент е от съществено знaчение за осъществяване цикъла на лимонената киселина, по време на който растенията преобразуват приложените торове в енергоносителите ATФ (аденозин трифосфат) и ADФ (аденозин дифосфат).