1

Уроци по китара - Пловдив - обучение

Индивидуални уроци по китара и БЕЗПЛАТНИ музикални занимания. СВИРЕНЕ В ОРКЕСТЪР (по желание и според нивото). Безплатен първи урок. Уроците се провеждат в частно ателие в центъра - в близост до търговски център "Гранд", "Маркет Център" и ул. Кап. Райчо. Обучението по китара е насочено към максимално бързо овладяване на инструмента, като в същото време се изпипва качествено всеки един детайл от свиренето на всеки ученик. Хубаво качество на обучението е и това, че не се работи по един и същи начин за всички, а се работи с индивидуален подход към всеки. Когато се налага се ползва компютър при обучението, с чиято помощ учащите китара могат да развиват уменията си - да свирят нещо, което е научено с оригиналния запис, да импровизират върху музика и др. Провеждат се безплатни допълнителни занимания в неделя за записалите се да учат китара. Те не са задължителни. При тези занимания се стимулира творческото мислене, поощрява се импровизацията, подобряват се уменията често под формата на дадена игра и т.н. Урок по китара може да се проведе дори ученикът да не носи свой инструмент. Кабинетът по китара е оборудван с всичко необходимо, което учениците могат да ползват по време на заниманията: - инструменти - повечето от инструментите са изключително качествени и оригинални - свиренето на качествен инструмент пречи на създаване на лоши навици и спомага за по-качествен напредък; - инструменти за звукозапис - микрофон и аудио интерфейс с подходящ софтуер; - стойка за китара, стойка за ноти, перца, кабели за електрическа китара и микрофон; - софтуерни ефекти за електрическа китара.