2

E-sleep.bg - Приказка за лека нощ - Незнаен юнак

Преди много години живял един цар, който овдовял и се оженил повторно. Той имал син от първата си жена, но царицата никак не обичала завареничето и гледала да го премахне. Момчето всяка вечер ходело при своето бяло конче със звезда на челото.