1

Значението на антифриза за един автомобил

Всички знаем, че без охлаждаща течност, двигателите с вътрешно горене не могат да работят. За да се осигури ефективният процес за охлаждане на двигателя, течността, която използваме за топлообменните системи, трябва да е в състояние да поеме излишното количество топлина. Водата може и да покрива част от изискванията, но има редица недостатъци.