2

Стоян Мавродиев - Сполучлив бизнес породен от подкрепата на ББР

Всеки нов бизнес проект се нуждае от някакво финансиране, за да бъде осъществен на практика. В много от случаите, хората с идеи и желание нямат необходимите средства. Точно върху малките и средни предприятия е фокусът на ББР, за да могат да обезпечат дейността си в най-трудните моменти.