2

Стоян Мавродиев - подкрепа на бизнеса в България от финансовата група на ББР

Българската банка за развитие е насочена предимно към развитието на българската икономика, посредством подпомагане на малкия и среден бизнес, както и различни социални дейности. Тя е основана през 1999 г. като Насърчителна банка, а след десет години се преобразува в Българска банка за развите.