1

Сертифициране по исо

БДС EN ISO 9001:2015 може да стане част от начина ви на мислене и работа – фирмата ни ще осигури изрядно изготвена документация и контрол съобразно последните стандарти в бизнес сферата. Акредитиран сертификационен орган, ние извършваме одити, водени от най-актуалните насоки в икономическата сфера – резултатът е работеща и продуктивна система за управление на качеството!