1

Сайт London-bg

В образователен център LONDON акцентите са поставени върху ранното чуждоезиково обучение, развиване на ранни умения за четене на малките курсисти, подготовка за бъдещи академични постижения.