1

Регистрация на фирма в България - подходи, процедури и срокове | MKAFinance

Регистрацията на собствена фирма е една абсолютно задължителна процедура, през която преминават всички компании, които имат за цел да развиват законен бизнес, отговарящ на нормативните изисквания на територията на Република България.