1

Почистване и ремонт на дюзи

Няколко са признаците, които могат да сочат за проблем с дизеловата дюза. В някои случаи той е свързан с неправилно функциониране, което може да бъде предизвикано от запушване, или пълно дефектиране, което налага ремонт или рециклиране. Това допълнително се установява след проверка, качествена диагностика и мнение от специалистите в София Дизел Център.