1

На какво се дължи внезапната загуба на мощност на автомобила

Сега ще разгледаме един от доста често срещаните фактори, който няма да ни вкара в твърде големи разходи и сам по себе си не представлява чак толкова голям проблем. Обичайният работен режим на колата винаги се повлиява от проблеми по горивната система, некачествено гориво и примеси в него, запушен въздушен филтър, стари или зацапани запалителни свещи.