1

Компютърни курсове | Програмиране, дизайн, SEO и други

Курсове по програмиране с Java, PHP, C++. Работа с бази данни MS Access, MySQL, обучения по MS Office - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, курсове по WEB-Design, Adobe Photoshop.