2

Колко струва счетоводното обслужване?

Цената за счетоводни услуги може да варира в зависимост от естеството на бизнеса, броя на служителите и вида счетоводна услуга, която управителят ще изиска от външния счетоводител или от счетоводната фирма, която е наел. Общите счетоводни услуги включват създаване на финансови отчети, платими сметки и вземания, обработка на заплати седмично, двуседмично и месечно, данъчно подаване и отчитане, банково извлечение. Това са брой документи, които изискват обработка, вписване и отчитане.