2

Как се отваря фирма?

Научете как лесно и бързо да регистрирате нова фирма в България. Първата стъпка, която трябва да се предприеме при създаването на нова фирма, е да се прецени какъв да бъде типът на дружеството. За създаване на компания с малък до среден размер, най-предпочитаните форми са ООД (Дружество с ограничена отговорност) и ЕООД (Еднолично дружество с ограничена отговорност).