2

Етап на строеж - Mона 19.10.2018

Строителството на проект Mona вече стигна до кота +11,60м на блок А, като бетонирането ѝ се предвижда да бъде изпълнено на 23.10. Отделно са стартирани и зидариите в сутерените и на партерно ниво. Следващата седмица започва работа и по английските дворове и подпорната стена по източната страна на сградата. Паралелно с напредъка на грубия строеж, повечето детайли по фасада, парапети, вертикална планировка и интериор, също са уточнени.