2

Цена за рециклиране на ГНП

В процеса на работа на гнп помпата се износват лагерите, работните колела или роторите, уплътненията, гумените части на съединителите. Износването на лагерите води до усилена вибрация на агрегата. При продължителна работа на помпата с износени лагери се наблюдава повишена консумация на гориво.