2

Business.dir.bg - Инвестиции в екологични проекти на поне 15% от кредитния портфейл на ББР

Стоян Мавродиев е главен изпълнителен директор на Българска банка за развитие. Той сподели, че банката планира да инвестира минимум 15% от своя кредитен портфейл в еко иновации и проекти на енергоспестяващата икономика. 2021 сгради в страната са реновирани благодарение на Националната програма за енергийна ефективност, допълни той.